Priser

Ved priser skiller Oslo Kampsportklubb på alder, og benytter idrettsforbundets definisjon av barn (t.o.m. 12 år), ungdom (13-17 år), og voksne (f.o.m. 18 år).

Månedlig treningsavgift

Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet, men kan og reguleres av styret ved behov. Treningsavgiften er klubbens inntekter som dekker husleie, felles utstyr, utdanning m.m.. Det er uvanlig at prisen endres i løpet av året ettersom den er knyttet mot klubbens budsjett. Muligheten for uforutsette utgifter er grunnen til at styret har makt til å regulere summen. Priser på treningsavgift for 2017/2018 finner du nedenfor.

NOK 400,- per måned for konkurranseutøver
NOK 300,- per måned for ungdom/voksne
NOK 200,- per måned for barn

Medlemskontingent

Medlemskontingenten bestemmes av klubbens årsmøte. Den dekker summen klubben betaler til Norges Kampsportforbund (som gir de fleste direkte fordeler) basert på klubbens medlemstall.

For 2017/2018 er priser på medlemskontingenten satt til:

NOK 500,- for voksne
NOK 300,- for barn/ungdom

Betalingsmåte

Klubben fakturerer med AvtaleGiro og man mottar AvtaleGirokontrakt ved registrering for medlemskap. Dersom man ikke har mottatt kontrakten ber vi om at du tar kontakt med styret.

Kontraktsperioden til klubben er 6 måneder fra inngått kontrakt.

Ved hver betaling kommer i tillegg et bankgebyr på kr. 5,-