Trening for barn

Kampsport for barn

Foto: Jens Haugen, Norges Kampsportforbund

Trening for barn skal i høy grad baseres på lek. Tekniske ferdigheter læres som en del av leken.

I Oslo Kampsportklubb ved Carl Berner har vi barnetrening for klubbens medlemmer hver mandag kl 16:15.

Målet med treningen er å bygge god evne til bevegelse og innlære ferdigheter som kommer godt med i videre trening. Dette er nyttig uansett om man fortsetter med kampsport eller ikke. Vi forstår at barn vil prøve mange nye ting og kanskje ikke blir værende hos oss. Da ser vi det som vårt ansvar å la barna ta med seg noe de uansett har glede av videre.

Gradering for barn

Gradering skjer for alle barn 2 ganger per år der alle inviteres og ingen strykes. Ved gradering får man utdelt diplom for graden, og stripe for delgrad eller nytt belte. På graderingen viser barna sine tekniske ferdigheter og får tilbakemelding og oversikt over hva som må jobbes med videre.

Barn graderer i utgangspunktet ikke med koreografert mønster. For barna blir det ofte mye venting og lite aktivitet under trening av mønster. Applikasjonen av mønsteret er i mange tilfeller heller ikke passende for barn.

Vi fokuserer heller på at ferdighetene som læres skal gi et godt grunnlag for videre trening med applikasjoner. Dette begynner man med f.o.m. fylte 13 år. Utøvere i gruppen 9-12 år kan ved interesse og etter individuell vurdering bli ønsket velkommen på trening for 13 år+. Vi setter opp en ekstra treningsøkt for alle karateutøvere under og over 13 år+ med ukespesifikke temaer som man kan delta på når det passer.