Pensum Karate

Pensum består av tre deler: Kata der teknikker læres før et koreografert mønster (demonstreres som mønster og koreografert kamp), kihon (grunnteknikker) i hovedsak med puter/pads som treffpunkt for slag/spark og arbeid med partner for teknikker som inkluderer grep. Kumite (fri sparring). Kravene gjelder oppnåelse av aktuell beltegrad.

Pensum OKK 2015 voksne

Alle grader:
Sparring/kumite utføres med EKF/WKF-godkjent utstyr og tillater ikke fullkontakt/knockout ettersom utstyret ikke er godkjent for dette. All kumite skal skje med kontroll og god sportslig ånd, uten skadelige og ondsinnede teknikker. Enhver kamp skal avsluttes i det en eller begge parter signaliserer overgivelse på noen som helst måte eller sparringslederen ser et behov for stans. Etter fylte 18 år kan reglement for kumite velges av paret som skal demonstrere sin ferdighet, forutsatt at det eksisterer et lovlig regelverk for dette i Norge som begge parter og sparringsleder er godt kjent med. Begrensninger som følge av utstyrets godkjenning og norsk lov skal selvfølgelig til enhver tid overholdes uansett valg av regelverk.

Dan-grader:
For 1. dan er anbefalt minimumsalder 16 år. For 2. dan er alderen 20 år. Dangraderinger gjøres i all hovedsak med panel fra Jindokai internasjonalt. Alle graderinger må inkludere obligatorisk kata, kumite og frigjøringsteknikker/bunkai. Etter 5. dan blir kata valgt av graderingspanelet i tillegg til alle øvrige standardkrav.

Barn:
Trening for barn skal i høy grad baseres på lek der tekniske ferdigheter læres som en del av leken. Gradering skjer for alle barn 2 ganger per år der alle inviteres og ingen strykes. Ved gradering får man utdelt diplom for graden samt stripe for delgrad eller nytt belte. På graderingen viser barna sine tekniske ferdigheter for å kunne få tilbakemelding og oversikt over hva som må jobbes med videre. Målet er å bygge god evne til bevegelse og innlære ferdigheter som kommer godt med i videre trening uansett om man fortsetter med kampsport eller ikke. Barn graderer i utgangspunktet ikke med mønster ettersom koreografien er vanskelig å lære, og applikasjonen av mønsteret i mange tilfeller ikke er passende for barn. Ferdighetene som læres skal fortsatt passe til partnerbasert katatrening som begynner f.o.m. fylte 13 år. Utøvere i gruppen 9-12 år kan ved interesse og etter individuell vurdering bli ønsket velkommen på trening for 13 år+.

Pensum OKK 2015 barn