top of page

Velkommen til Oslo Kampsportklubb!

Kontigent og treningsvilkår

- Treningsavgift faktureres én gang i måneden og gjelder fra innmeldingsdato. 
- Kontigent faktureres én gang i året og faktureres ved innmelding i Oslo Kampsportklubb. 
​​​​​​​- Medlemskontigent og treningsavgift kan betales med Avtalegiro eller E-faktura.
- Medlemskontigent og treningsavgifter refunderes ikke, dette gjelder også ved utmelding. Utstedte fakturaer som er sendt ut før en eventuell utmelding må betales. 
- Utmelding skal skje skriftlig til oslokampsport@gmail.com. Medlemskapet opphører én måned fra mottagelse av utmeldingen.


Treniningsvilkår
- Medlemmet forplikter seg til å følge de sikkerhetsanvisninger som klubben gir og de treningsregler som gjelder i klubben.
- Medlemmet står selv ansvarlig for å være skikket til å benytte klubbens treningstilbud.
- Misbruk av kampsport kan føre til utvisning fra Oslo kampsportklubb.
- Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
- Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt søn- og helligdager samt ha innskrenket tilbud i ferier. 
- Klubben forbeholder seg retten til endring av åpnings- og treninger. 

bottom of page