top of page

Trening for barn

Trening for barn er i høy grad basert på lek i vår klubb. Tekniske ferdigheter læres som en del av leken.

I Oslo Kampsportklubb har vi trening for klubbens medlemmer hver onsdag kl 16:15 og fredag kl. 17:00.

Målet med treningen er å bygge god evne til bevegelse og innlære ferdigheter som kommer godt med i videre trening. Dette er nyttig uansett om man fortsetter med kampsport eller ikke. Vi forstår at barn vil prøve mange nye ting og kanskje ikke blir værende hos oss. Da ser vi det som vårt ansvar å la barna ta med seg noe de uansett har glede av videre.

Forbundsprofil-Barn-NKF-00091_500.jpg

Gradering for barn

Gradering skjer for alle barn 2 ganger per år. Ved gradering får man utdelt diplom for graden, og stripe for delgrad eller nytt belte. På graderingen viser barna sine tekniske ferdigheter og får tilbakemelding og oversikt over hva som må jobbes med videre.

For å gjøre treningen så spennende som overhode mulig for de yngste barna, fokuserer vi på å kombinere lek med øvelser innenfor kampsport. Det gjør at barna jobber med sin koordinasjonsevne, balanse og styrke gjennom hele semesteret i tillegg til å lære mønster og basisteknikker.

Vi fokuserer på at ferdighetene som læres skal gi et godt grunnlag for videre trening med applikasjoner. Dette begynner man med f.o.m. fylte 12 år, men vi ønsker å starte med kombinasjoner allerede fra start. Utøvere i gruppen 9-12 år kan ved interesse og etter individuell vurdering bli ønsket velkommen på trening for 13 år+. Vi setter opp en ekstra treningsøkt for alle karateutøvere under og over 13 år+ med ukespesifikke temaer som man kan delta på når det passer.

Foto: Jens Haugen, Norges Kampsportforbund

bottom of page