Priser

Ved priser skiller Oslo Kampsportklubb på alder, og benytter definisjon av barn (t.o.m. 16 år) og voksne (f.o.m. 16 år).

Månedlig treningsavgift

Priser på treningsavgift for 2019/2020:

NOK 530,- per måned for voksne
NOK 330,- per måned for barn
NOK 800,- per måned for familie en voksen med to barn

Kontraktsperioden til klubben er 6 måneder fra inngått kontrakt.

Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet, men kan og reguleres av styret ved behov. Treningsavgiften er klubbens inntekter som dekker husleie, felles utstyr, kurs, utdanning av trenere m.m.. Det er uvanlig at prisen endres i løpet av året ettersom den er knyttet mot klubbens budsjett. Muligheten for uforutsette utgifter er grunnen til at styret har makt til å regulere summen.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten bestemmes av klubbens årsmøte og faktureres en gang i året. Medlemskontingent dekker summen klubben betaler til Norges Kampsportforbund (som gir de fleste direkte fordeler) basert på klubbens medlemstall.

Betalingsmåte

Klubben fakturerer med AvtaleGiro og man mottar AvtaleGirokontrakt ved registrering for medlemskap. Dersom man ikke har mottatt kontrakten ber vi om at du tar kontakt med styret. Du må levere ferdigutfylt kontrakt til styret for å bli ferdigregistrert som medlem i klubben. 

Ved hver betaling kommer i tillegg et bankgebyr på kr. 5,-

© 2020 OSLO KAMSPPORTKLUBB