top of page

Priser

Ved priser skiller Oslo Kampsportklubb på alder, og benytter definisjon av barn t.o.m. 12 år, ungdom 13-17 og voksne f.o.m. 18 år.

Månedlig treningsavgift

Priser på treningsavgift for 2024/2025

- Barn 5-12 år: 330.- per måned

- Ungdom 13-17 år: 330.- per måned

- Voksen 18+ år: 530.- per måned

- Familie én voksen + to barn / to voksen + ett barn: 800.- per måned

Kontraktsperioden til klubben er 6 måneder fra inngått kontrakt.

Treningsavgiften bestemmes av årsmøtet, men kan og reguleres av styret ved behov. Treningsavgiften er klubbens inntekter som dekker husleie, felles utstyr, kurs, utdanning av trenere m.m.. Det er uvanlig at prisen endres i løpet av året ettersom den er knyttet mot klubbens budsjett. Muligheten for uforutsette utgifter er grunnen til at styret har makt til å regulere summen.

Årlig medlemskontingent

Medlemskontingenten bestemmes av klubbens årsmøte og faktureres en gang i året. Merk at første regningen fra klubben vil bli større på grunn av medlemskontigent. Medlemskontingent dekker summen klubben betaler til Norges Kampsportforbund (som gir de fleste direkte fordeler som yrkesskadeforsikring) basert på klubbens medlemstall.

Priser medlemskontigent 2024/2025

- Barn 5-12 år: 330.- per år

- Ungdom 13-17 år: 330.- per år

- Voksen 18+ år: 530.- per år

Betalingsmåte

Klubben fakturerer med AvtaleGiro, eller e-faktura og man mottar AvtaleGirokontrakt ved registrering for medlemskap. Dersom man ikke har mottatt kontrakten ber vi om at du tar kontakt med styret.

Ved hver betaling kommer et administrasjonsgebyr på kr. 5,-

bottom of page