© 2019 OSLO KAMSPPORTKLUBB

Gradering

Gradering er en prøve man går opp til for å teste sin fremgang i den aktuelle kampsporten. Graderingen for den enkelte er basert på pensum for den graden man har i den aktuelle idretten, og øker i vanskelighet for hver grad. Den også tester kampsportånden til utøveren. Graderinger starter presis og slutter noe senere enn vanlig trening. Du må huske kumite-utstyr og drikkeflaske.

I Oslo Kampsportklubb er sermoniell gradering kun for barn, og for barn er det mulig å gradere to ganger per år: på slutten av vårsemesteret og slutten av høstsemesteret. Dato for gradering finner du i Spond eller under treningstider. Dersom graderingsdatoen ikke passer kan du som medlem eller foresatt ta kontakt med din trener for å finne en løsning. 

Oslo Kampsportklubb har en fast avgift for karategradering på 250 kroner. Prisen bestemmes ved årsmøtet og kan derfor endres fra år til år. Graderingsavgiften dekker forarbeider til graderingen samt belte og diplom ved bestått gradering.